Karot, şekil olarak havuç benzeri bir silindiri andırır. Yapılar üzerinde delme ve kesme gibi işlemler için karot makineleri tercih edilir. Veya beton yapılar üzerinden numune alımı için de karottan yararlanılabilir. Karot neden alınır veya alınacak yerlerin belirlenmesi de titiz bir çalışmayı gerektirir. Yapıya zarar vermemek adına işlem öncesinde gerekli ölçümler yapılır. İşlem bölgesinin altında yapıyı ayakta tutan herhangi bir kolon ve demir parçasına zarar verilmemesi önemlidir. Tecrübeli ve donanımlı ekip ile teknolojik ekipmanlar yardımıyla yapılması şarttır. 

Karot Kullanım Alanları Nelerdir?

Yapı alanlarında dekoratif işlemler, kapı ve pencere açılımları, asansör ya da havalandırma boşluklarının açılması gibi çok farklı işlemlerde kullanılan karotu, geniş bir alanda inceleyebiliriz.

Karot kullanım alanları;

 • Bina güçlendirme veya bina yıkımı işlemleri
 • Kapı ve pencere bölümlerini açma
 • Tadilat işlemlerinde
 • Beton dökümü sırasında taze betondan numune alınamaması durumunda
 • Yangın, deprem sonrasında yapının kontrolünde
 • Beton üreticisi ile yapı denetim arasındaki anlaşmazlık durumlarında
 • Taze betondan alınan numunelerinin dayanıklılığın düşük çıkmasında
 • Altyapı ve kablo düzeneklerinin açılımında
 • Gider açılmasında

Karot için Numune Alınacak Yerler

Karot alımı dikkat gerektirir. İşlem yapılan bölgenin altında binayı ayakta tutan donatıların veya altyapı sistemlerinin olmaması hayati önem taşır. Yapıların hassas alanlarından karot numunesi alınamaz. Buna bağlı olarak perde ve kolon kısımları daha ideal bir tercih olur. 

 • Kolon numune alımı: Kolon kenarı 30 cm’den az olmamak kaydıyla tek bir kolondan tek numune alınabilir. Ayrıca işlem kolonun orta bölgesinde yapılmalıdır.
 • Kiriş numune alımı: Kirişteki yükseklikte 30 cm’den olmamalı ve bir kirişten sadece tek numune alınmalıdır. Kirişten karot numune alınması yine de çok tavsiye edilmez.
 • Döşeme numune alımı: Genelde tercih edilmez. Çünkü karotun alması gereken numune kalınlığını karşılayamazlar. 

Karotta numune alımına etki eden faktörler de vardır. Bunlar;

 • Karotun kırma hızı
 • Betonarme yapı içinde donatıların olması
 • Betonarmenin yaşı
 • Betonarme yapının nem durumu
 • Numune yüksekliği ve çapı
 • Betonarme yapının narinliği
 • Numune alınan yer ve alınma yönü

Karot Testinin Faydası Nedir?

Karot testi, son zamanlarda özellikle adını daha sık duyduğumuz bir işlem haline geldi. Öncesinde ise kimi yapılar için yıkım kararı alınmadan önce bu teste başvuruluyordu. Binalarını güçlendirmek isteyen kişiler öncesinde buna gerek olup olmadığını öğrenmek için karot testini uygulatıyordu. 

Son dönemlerde ise çoğu kişi yapıların depreme karşı dayanıklılığını öğrenmek için test uygulamasına başvuruyor. Eğer binanın riskli olduğunu düşünüyorsanız profesyonel bir karot firması ile bu işlemi yaptırabilirsiniz. 

Bu test ile yapından silindir şeklinde numuneler alınır. Laboratuvarlara gönderilen bu numuneler belirli basınçlardaki testlerden geçer. Buna göre de binaya depreme dayanıklı veya depreme dayanıksız raporu verilir. 

İşlemlerle birlikte yapılarınızda gerekli önlemleri alabilirsiniz. Ancak karot testinden çıkan olumsuz raporu sonucunda mülkün yıkılmasına karar verilir. Evden çıkış için belirli bir süre verilir. Olumlu rapor çıksa da bu işlemin binaya zarar verdiğini düşünenler olabilir. Ancak sadece işlem bölgesinde titreşim yaratan ekipmanlar sayesinde binalara zarar vermesi söz konusu olmaz. Doğru bir işlem için mutlaka profesyonel bir firmayla süreci yürütmeniz gerekecektir.