FİLİZ EKİMİ

Yapı güçlendirme ve filiz ekimi işleri, kimyasal ürünler, bu ürünlere uygun yardımcı malzemeler ve alanında uzmanlaşmış personel desteği ve tecrübesi ile her projede ayrı ayrı gereksinimler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Karot İle Beton Delme

Karot ile beton delme  ve kesme, demir donatılı ve demir donatısız zeminlerde, istenilen derinlikte işlem yapılmasına izin verir.

Hidrolik Tel Kesme

Gelişen teknolojinin en önemli getirilerinden biri olan hidrolik tel kesme tekniği, büyük kütlesel kesimlere imkan verebilmesi ile ön plana çıkar.

Poliüretan Enjeksiyon

Poliüretan enjeksiyon tekniği, betonun yapısı ve donatısının korunması prensipleri göz önünde bulundurularak kılcak çatlakların giderilmesi işlemidir.

Ankara Filiz Ekimi

Endüstriyel zemin etüdü uygulamaları, su yalıtım uygulamaları, yapı kimyasalları ve bağlantı uygulamaları konusunda deneyimli firmamız, bu konularda teknik destek ve ihtiyaç duymanız halinde uygulama ve taahhüt hizmetleri verebilmektedir.

FİLİZ EKİMİ (Kimyasal Ankraj)

Temel itibariyle bakıldığında;

 • Spor ve sinema salonları,

 • Demir filizi saplamaları,

 • Ağır işlevli dübellemeler,

 • Makine, koltuk ve ray montajları,

 • Tünel kalıp uzay çatı sistemleri ankrajmanları

alanlarında yaygın olarak tercih edilen bir teknik olan ve sektörde bilinen adıyla kimyasal ankraj olarak isimlendirilen filiz ekimi, kimyasal ürünler ve bu kimyasal ürünlere uygun yardımcı malzeme kullanımında uzmanlaşan Başarmak Karot ekibinin üstün ve etkin hizmet standartları ile gerçekleşmektedir.

Ekibimiz, filiz ekimi işlemi esnasında ortaya çıkması muhtemel hataları minize etmek adına;

 • İşlem sıcaklığı,
 • Tork faktörü ve delim çapı,
 • Ana malzemenin kalınlık ölçüsü,
 • Paslanmazlık faktörü ve yangın performansı

etkenlerini dikkate alarak projeyi yürütür ve projenin başarı olasılığını en üst düzeye çeker.

Burada üzerinde durulması gereken nokta; sıralanan bu faktörlerin her birinin kendi özelinde ayrı bir öneme sahip olduğu ve bütünleşik bir sistemsellik sağlanamadığı takdirde filiz ekimi noktasında başarısız bir projenin ortaya çıkma ihtimalinin artacağıdır. Başarmak Karot bünyesinde sunduğumuz filiz ekimi hizmetini gerçekleştiren personelin gerek teknolojik ve kimyasal ekipman yönünden sahip olduğu yüksek donanım, gerekse de sektörel tecrübesi, yer aldığımız projelerde üstün standartlar yakalamamız ve sektöre yön veren bir konumda bulunuyor olmamızda şüphesiz büyük etkiye sahip.

Elbette bu durum yalnızca filiz ekimi projeleri için değil, başta karot ile beton kesme olmak üzere hidrolik tel kesme ve poliüretan enjeksiyon projeleri için de doğrudan geçerli. Özellikle inşaat sektöründe ön plana çıkan teknik donanım ve tecrübe faktörleri, projenin yalnızca kısa süreli başarısı üzerinde değil, sürdürülebilirliği üzerinde de etkilidir.

Bu aşamada, bir önceki paragrafta belirttiğimiz bu faktörleri kısaca değerlendirmek istersek, her birinin özelinde şu değerlendirmeyi yapabiliriz;

 • Dübel, yalnızca doğru tork uygulandığı takdirde güvenle çalıştığından dolayı, tork faktörü filiz ekimi noktasında hayli kritik bir aşamadır. Çok fazla tork uygulanması durumunda betonun zedelenmesi ve ek maliyet gerektirecek tamir işi çıkartması, az tork uygulandığında ise ankraj plakasının gevşemesi sorunlarının ortaya çıkması ihtimali de, tork faktörünün önem derecesini arttırır.
 • Tüm yüzeyin kuvvet ürettiği bir işlem olan kimyasal ankraj, bu yönüyle deliğin tam olması gerekliliğini ortaya çıkartan bir tekniktir. Burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta da; ana malzeme olarak belirlenen maddenin kalınlığının, ulaşılabilecek maksimum delme derinliğini doğrudan etkilediğidir. Dolayısıyla filiz ekimi projesinin başından sonuna profesyonel bir ekip tarafından, çeşitli ölçüm tekniklerine bağlı kalarak kurgulanması gerekir.
 • Kimyasal ankraj, adından da anlaşılabileceği ve bizim de birçok kez belirttiğimiz gibi kimyasal ürünler üzerine temellenen bir işlemdir. İşlem esnasında kullanılması tercih edilen malzemenin pratikteki sıcaklığı, kimyasalın performansı üzerinde etki sahibidir. Bu nedenle; doğru ürünün seçilmesinin yanında doğru uygulama sıcaklığının seçiminin de önemli olduğunu filiz ekiminde kritik noktalar içerisinde dahil etmek gerekir.

Tüm bunlara bakıldığında; filiz ekimi işlemini yürütecek olan ekibin sektörel tecrübe, donanım ve teknik malzeme noktasında yeterliliğine sahip olması, projenin başarısı ve sürekliliği kavramlarının varlığını doğrudan etkileyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Adres:
İstasyon Mahallesi Alan Sokak No:12/24
Etimesgut / Ankara

Telefon / Mail:
info@basarmakkarot.net

  0 (312) 622 03 41